Gosoutheastasia.com is a portal of Southeast Asia Tourism information project.

We are looking for partners (individual or organizer)  in managing websites of GoSoutheastAsia.com with the target is “Win – Win” as below:

– Individual (male / female) of any nationalities who is living and working at the location of the website’s subject (eg living and working in Hoi An city will prioritize for GoHoiAn.com). Understanding and have the ability to update the situation, tourist information  at that location. An individual can participate up to 03 websites belonging to 03 different places near (eg Hue – Danang – Hoi An) or be able to of understanding two different travel locations.

– Ability to write in English and/ or Vietnamese on the subject of tourism. Knowing photography and cameras (cameras, phones with camera functions well)

– Understanding and using social networks and online marketing.

– Love traveling.

– Once join us as an admin of one or more websites, your name, your profile will be officially posted on the websites you manage.

– If you are interested in this co-operation, please send your information to us before other candidates! Benefits will be answered via email with potential candidates. Please go to contact us and send your information (in English) to us. Thank you verymuch!

**************

Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác cùng quản trị,  điều hành các website trên hệ thống websites GoSoutheastAsia.com với phương châm “Win  – Win”

Điều kiện:

  • Cá nhân (nam/ nữ) mọi quốc tịch đang sinh sống, làm việc tại địa điểm của chủ đề website (ví dụ: sinh sống, làm việc tại Hội An sẽ ưu tiên cho website GoHoiAn.com). Hiểu rõ và có khả năng cập nhật tình hình, thông tin du lịch dịch vụ tại điểm đó. Một cá nhân có thể tham gia tối đa 03 websites thuộc 03 địa điểm gần nhau (ví dụ Huế – Đà nẵng – Hội An) hoặc có khả năng hiểu rõ về hai địa điểm khác nhau.
  • Có khả năng viết, dịch tiếng Việt và tiếng Anh về chủ đề du lịch. Biết chụp hình và có máy chụp hình (máy ảnh, điện thoại có chức năng chụp hình tốt)
  • Am hiểu, có tài khoản và sử dụng tốt các mạng xã hội. Sắp xếp được thời gian làm việc online.
  • Yêu thích du lịch.
  • Khi đã tham gia làm quản trị, điều hành một hay nhiều website trên hệ thống, tên, ảnhvà profile của bạn sẽ chính thức đăng trên website bạn tham gia và cổng hệ thống.
  • Nếu bạn thấy hứng thú và thích công vệc này, vui lòng gửi ngay thông tin cho chúng tôi trước những ứng viên khác! Quyền lợi sẽ được trả lời qua email với những ứng cử viên tiềm năng.
  • Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại mục Contact us và gửi thông tin của bạn cho chúng tôi. Cảm ơn!